Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Žaneta Hovorkova prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Žádost o poskytnutí rozsudku/rozhodnutí

Čekáme, až si Žaneta Hovorkova přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Žaneta Hovorkova

Povinný subjekt: Okresní soud v Teplicích

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
tímto Vás žádám o kopii rozsudku/rozhodnutí sp. zn. 23 T 76/2020 byť i v anonymizované formě.

S přátelským pozdravem,

Žaneta Hovorkova

Okresní soud v Teplicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o poskytnutí
rozsudku/rozhodnutí" s evidenčním číslem
bbe9ad42-e039-4240-8fba-f9da9b4eb8aa a s běžným číslem 44962/2021 bylo
doručeno dne 04.08.2021 11:55:43.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Teplicích

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Surová Martina, Okresní soud v Teplicích

 

Okresní soud v Teplicích, U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice 2

tel. 417 599 111, fax. 417 539 101; mail:
[1]Instituce [OS Teplice vyžaduje e-mail], ID DS: 225abnd

 

Vážená paní Hovorková,

 

k Vaší žádosti, kterou Okresní soud v Teplicích obdržel dne 4. 8. 2021, o
zaslání kopie rozsudku/rozhodnutí ve věci

23 T 76/2020 sděluji, že věc je stále nevyřízená. Rozsudek nebyl vydán.
V této věci bylo vydáno dne 30. 7.2021 usnesení

o vzetí do vazby. Pokud máte zájem o zaslání anonymizovaného usnesení,
napište mi a zašlu Vám jej.

 

S pozdravem

 

 

Jitka Hlochová

Okresní soud v Teplicích

 

 

 

 

 

Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 44962/2021: Žádost o informace
podle dotaz - Žádost o poskytnutí rozsudku/rozhodnutí

 

44962/21

 

Přílohy: ID_44962_2021.pdf, EPO_text_emailu_44962_2021.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------

Informace o původním podání

Běžné číslo podání: 44962/2021
Evidenční číslo podání: bbe9ad42-e039-4240-8fba-f9da9b4eb8aa
Bylo podáno e-mailem dne 04.08.2021 11:55:43
E-mailová adresa odesílatele:
[2][FOI #9052 e-mail] ??
Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 44962/2021: Žádost o informace
podle dotaz - Žádost o poskytnutí rozsudku/rozhodnutí
Počet podaných příloh: 0

References

Visible links
1. mailto:Instituce [OS Teplice vyžaduje e-mail]
2. mailto:[FOI #9052 e-mail] ??

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Žaneta Hovorkova prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.