Michaela Sochová

Povinný subjekt: Okresní soud v Náchodě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
tímto Vás žádám o kopii rozsudku/rozhodnutí sp. zn. 10 C 460/2014 byť i v anonymizované formě.

S přátelským pozdravem,

Michaela Sochová

Okresní soud v Náchodě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o poskytnutí
rozsudku/rozhodnutí" s evidenčním číslem
8b02f275-eb46-4c30-9e17-72e5f1bf3bb2 a s běžným číslem 19580/2021 bylo
doručeno dne 09.06.2021 15:42:00.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Náchodě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Mariana Starkova, Okresní soud v Náchodě

2 přílohy

Dobrý den, v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o informace.

Prosím o potvrzení doručení přípisu+příloh. Děkuji za pochopení.

Mariana Stárková