Žádost o poskytnutí rozsudku/rozhodnutí

Dotaz byl úspěšný.

Michaela Sochová

Povinný subjekt: Okresní soud v Mostě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
tímto Vás žádám o kopii rozsudku/rozhodnutí sp. zn. 44 C 110/2014 byť i v anonymizované formě.

S přátelským pozdravem,

Michaela Sochová

Okresní soud v Mostě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o poskytnutí
rozsudku/rozhodnutí" s evidenčním číslem
49403c1f-594a-4a60-93c3-e806f20a7a94 a s běžným číslem 41092/2021 bylo
doručeno dne 08.06.2021 08:10:51.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Mostě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Mostě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o poskytnutí
rozsudku/rozhodnutí" s evidenčním číslem
49403c1f-594a-4a60-93c3-e806f20a7a94 a s běžným číslem 41092/2021,
doručené dne 08.06.2021 v 08:10:51 a ověřené dne 08.06.2021 v 08:18:19,
bylo přiřazeno ke spisové značce "112 SI 18/2021" a ke zpracování dne
08.06.2021 v 09:09:35.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Most

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Jíšová Martina, Okresní soud v Mostě

7 příloh

Dobrý den,

v příloze zasíláme požadované rozhodnutí.

S pozdravem

 

[1]cid:8A323BFA-6EA1-481F-A64A-65AF6824D37DMartina Jíšová

pracovnice infocentra

Okresní soud v Mostě

Moskevská ul. 2

434 74 Most

Telefon:     +420 477 104 707

Fax:bl:        +420 477 104 712

E-mail:     [emailová adresa]

E-mail:     Instituce [Okresní soud v Mostě vyžaduje e-mail]

Web:       [2]www.justice.cz

 

References

Visible links
2. https://justice.cz/web/okresni-soud-v-mo...