Žádost o poskytnutí kopie smlouvy o dodávce letounu CL-601 uzavřené mezi Ministerstvem vnitra ČR a společností Omnipol a.s.

Ministerstvo vnitra neměli požadované informace.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí kopie smlouvy o dodávce letounu CL-601 uzavřené mezi Ministerstvem vnitra ČR a společností Omnipol a.s., včetně podmínek provádění pozáručního servisu. Zároveň žádám o kopii Zprávy o posouzení a vyhodnocení výběru vybraného uchazeče o uvedenou veřejnou zakázku

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 2.5.2014 15:16:14 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Žádost o poskytnutí kopie smlouvy o dodávce letounu CL-601 uzavřené mezi Ministerstvem vnitra ČR a společností Omnipol a.s. elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 2.5.2014 15:16:14 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Žádost o...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 2.5.2014 15:13:46
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX01XATY4.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

Pavla Bajcarová, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Vážený pane,
v příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informací dle
zákona 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 
 

S pozdravem a přáním hezkého dne

 

Pavla Bajcarová

 

Ministerstvo vnitra

odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů

 

  

nám.Hrdinů 1634/3

140 21  Praha 4

Tel.: 974 816 722

Fax.:974 816 849

email: [1][email address]

web: [2]http://www.mvcr.cz

ID datové schránky: 6bnaawp

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.mvcr.cz/

David Havlík

Povinný subjekt: Pavla Bajcarová

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí kopie smlouvy o dodávce letounu CL-601, Challenger pozn. zn 5105 uzavřené mezi Ministerstvem vnitra ČR a společností Omnipol a.s., včetně podmínek provádění pozáručního servisu. Jde o letoun tzv. vládní letky, který v roce 1999 převzala od Státního leteckého útvaru MV ČR Armáda ČR

S pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí kopie smlouvy o dodávce letounu CL-601, Challenger pozn. zn 5105 uzavřené mezi Ministerstvem vnitra ČR a společností Omnipol a.s., včetně podmínek provádění pozáručního servisu. Jde o letoun tzv. vládní letky, který v roce 1999 převzala od Státního leteckého útvaru MV ČR Armáda ČR

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Pavla Bajcarová, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Vážený pane,
v příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informací dle
zákona 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 
 

S pozdravem a přáním hezkého dne

 

Pavla Bajcarová

 

Ministerstvo vnitra

odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů

 

  

nám.Hrdinů 1634/3

140 21  Praha 4

Tel.: 974 816 722

Fax.:974 816 849

email: [1][email address]

web: [2]http://www.mvcr.cz

ID datové schránky: 6bnaawp

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.mvcr.cz/