Žádost o poskytnutí kopie rozsudku

Dotaz byl úspěšný.

Pavla Holcová

Vážená paní, vážený pane,
Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí (byť i anonymizované) kopie rozsudku Vašeho soudu, sp. z.n 45 T 10/2018..

Prosím o zaslání všech dokumentů v elektronické podobě e-mailem či do datové schránky Českého centra por investigativní žurnalistiku (ID:9xgauiq ).

Předem děkuji za Vaši vstřícnost!
S přátelským pozdravem,

Pavla Holcová

S přátelským pozdravem,

Pavla Holcová

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o poskytnutí
kopie rozsudku" s evidenčním číslem 5440a770-707c-45dd-87d3-c83e358e39ba a
s běžným číslem 276658/2019 bylo doručeno dne 10.09.2019 11:37:28.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.