Žádost o poskytnutí kopie rozsudku

Dotaz byl úspěšný.

Pavla Holcová

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí (byť i anonymizované) kopie rozsudku Vašeho soudu, sp. z.n 2 ZT 296/2013.

Prosím o zaslání všech dokumentů v elektronické podobě e-mailem či do datové schránky Českého centra por investigativní žurnalistiku (ID:9xgauiq ).

Předem děkuji za Vaši vstřícnost!
S přátelským pozdravem,

Pavla Holcová

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o poskytnutí
kopie rozsudku" s evidenčním číslem d471fd4b-01da-48a0-a50f-53f9319d4f88 a
s běžným číslem 24590/2019 bylo doručeno dne 17.04.2019 14:54:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pavla Holcová

Povinný subjekt: Dormiševová Jana

Děkujeme!

S pozdravem,

Pavla Holcová

Informace pro všechny o.s.,

2 přílohy

Dormiševová Jana, Obvodní soud pro Prahu 1 [1]24/4/2019

Vážený pane,

 

V příloze Vám  zasíláme odpověď na Vaší žádosti o poskytnutí informace dle
z. č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  pod sp. zn.  69Si 
271/2019.

 

Žádáme Vás o potvrzení doručení písemnosti na Vámi zvolenou e-mailovou
adresu uvedenou v žádosti ze dne  17. 4. 2019,  a to do 3 dnů od odeslání
písemnosti.

 

Děkujeme

 

S pozdravem

 

Andrea Suchanová v. r.

Vyšší soudní úřednice

 

Za správnost vyhotovení:

Jana Dormiševová

Správa soudu

Obvodní soud pro Prahu 1

Ovocný trh 14

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/za...

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha