Žádost o poskytnutí informací

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Městský soud v Praze měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Roman Němeček

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání kopie rozhodnutí (rozsudku) včetně příloh ve věci 2 A 12/2014 v anonymizovaném provedení.

Předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Roman Němeček

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o poskytnutí
informací" s evidenčním číslem 5c251bfb-f036-40d1-bf79-38be2e5ba1ea a s
běžným číslem 24641/2017 bylo doručeno dne 29.01.2017 20:24:13.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.