Žádost o poskytnutí informaci

Alena Musilová

Povinný subjekt: Statutární město Frýdek-Místek

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1149
738 22 Frýdek-Místek

Žádost o poskytnutí informaci
(dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů)

1. FYZICKÁ OSOBA*1

Jméno: Alena

Příjmení: Musilová

Datum narození: 4. 2. 1952

Adresa trvalého pobytu příp. bydliště (ulice, č. p., obec, PSČ):
Nové Dvory-Hlíny 3440, 738 01 Frýdek-Místek

Vážená paní, vážený pane,

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI O INFORMACI:

1 Žádám o kopii oznámení paní Aleně Musilové, Nové Dvory-Hlíny 3440, F-M nařízeného veřejného ústního jednání na den 15. 5. 2009 v 9 00 hod. na pozemku 6224/1 v katastrálním území Frýdek, majitelů Martiny a Jiřího Marka.

2. Žádám o kopii dopisu, že dne 10. 4. 2009 oznámil stavební úřad, zahájení územního řízení známým účastníkům řízení i paní Aleně Musilové, Nové Dvory-Hlíny 3440, F-M.

3. Žádám o kopii prohlášení vlastníka sousedního pozemku, že byl informován o stavebním záměru oznámeno paní Aleně Musilové, Nové Dvory-Hlíny 3440, F-M pro stavbu RD rodiny Martiny a Jiřího Marka, Nové Dvory-Hlíny 3657, F-M na parcele 6224/1 k.ú. Frýdek, vedené k vydání územního souhlasu a potvrdila svým podpisem, že souhlasí s výše uvedeným záměrem vlastníka nemovitosti.

Jelikož Stavební úřad ve F-M postupuje v souladu se zákonem žádám, aby požadované informace mi byly zaslány v zákonem stanovené lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti o informaci elektronickou poštou.

S přátelským pozdravem,

Alena Musilová

Statutární město Frýdek-Místek

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 20.3.2016 19:04:00 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Žádost o poskytnutí informaci elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 20.3.2016 19:04:00 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Statutární město Frýdek-Místek 21.3.2016 07:42:02

Vaše podání ze dne: 20.3.2016 19:04:00 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Žádost o poskytnutí informaci podané na adresu el. podatelny - Instituce [Statutární město Frýdek-Místek vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MMFMX00RGU8F
Datum zaevidování: 21.3.2016 07:41:46
Váš osobní přístupový kód: MMFMSE03JBXF
Vaše evidenční údaje: Musilová Alena, Nové Dvory-Hlíny 3440/, 73801 Frýdek-Místek

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Davidová Lenka

............................

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti, pošlete
mail na adresu s předmětem: "Zadost o stav MMFMX00RGU8FMMFMSE03JBXF", nebo použijte web podatelnu.