Žádost o poskytnutí informace týkající se příspěvků DO Justynka

Dotaz byl odmítnut MĚSTO HRONOV.

Ondřej Hába

Povinný subjekt: MĚSTO HRONOV

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací – výši a účel finančních příspěvků či dotací poskytnutých Městem Hronov příspěvkové organizaci Domov odpočinku ve stáří Justynka (IČ 62726226) v letech 1995–2015 a 2016, pokud již došlo k realizaci v tomto roce.

Odpověď je pro mne plně postačující v elektronické podobě. Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

Za poskytnutí informací předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Ondřej Hába

Markéta Machová, MĚSTO HRONOV

1 příloha

Vážný pane,

v příloze zasílám vyjádření k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle
zákona č.106/1999 Sb.

 

S pozdravem

 

Bc. Markéta Machová

tajemnice MěÚ Hronov

736 629 649

491 401 157

 

Povinný subjekt: MĚSTO HRONOV

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní tajemnice,

velmi vám děkuji za rychlou odpověď na položení mého dotazu. Nejsem však spokojen s výší oznámených nákladů na vyhledávání požadované informace, proto podávám stížnost podle § 16a zákona.
Stížnost odůvodňuji následujícím způsobem. Nesouhlasím s tím, že vyhledávání informací je v tomto případě mimořádné rozsáhlé, jedná se o průzkum schválených rozpočtů městským zastupitelstvem a dalších usnesení tohoto orgánu, přičemž zastupitelstvo zasedá jen několikrát ročně. Dalším způsobem získání této informace je prohledání účetních výkazů, dokumentů a zejména výročních zpráv příspěvkové organizace DO Justynka, přičemž lze očekávat, že tyto finanční transfery jsou každý rok výrazné a v nízkém počtu. Zadruhé nesouhlasím s tím, že je nutné, aby informaci vyhledával pracovník s kvalifikací, která odpovídá 11. platové třídě. Za předpokladu, že tyto informace nejsou dostupny elektronicky, souhlasím s tím, aby byly poskytnuty za posledních 5 let.

Žádám Vás o přešetření postupu vaší instituce.

S přátelským pozdravem,

Ondřej Hába