Žádost o poskytnutí informace týkající se budovy č. p. 1132

Dotaz byl úspěšný.

Ondřej Hába

Povinný subjekt: MĚSTO ÚPICE

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací k stavebnímu objektu na náměstí T. G. Masaryka, č. p. 1132 v Úpici. Stavba stojí na pozemku p. č. st. 2145, st. 2146.

1. Zda výše uvedená stavba byla postavena v souladu s příslušným územním plánem,
2. zda bylo pro stavbu vydáno příslušné územní rozhodnutí a stavební povolení,
3. zda byl vydán kolaudační souhlas,
4. k čemu má být stavba užívána, popř. zda je na stavebním úřadě řádně evidována změna v užívání stavby v souladu s ust. § 126 stavebního zákona.

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

Za poskytnutí informací předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Ondřej Hába

tajemnik,

2 přílohy

Vážený pane,
v příloze zasílám odpověď na Vaši zádost o informace dle InfZ.

                   S pozdravem

Ondřej Hába zanechal/a poznámku ()

Děkuji moc za přesné a úplné informace k mému dotazu. Navíc bleskově zaslané, mohu jen pochválit.
Ondřej Hába