Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Nejvyšší správní soud. Musí odpovědět co nejdříve a to nejpozději do (podrobnosti).

Žižlavský Luděk

Povinný subjekt: Nejvyšší správní soud

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně ve věci kasační stížnosti č.j. 29 A 180/2020.

S pozdravem Žižlavský Luděk

Nejvyšší správní soud

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb." s evidenčním číslem
89359afa-95ef-4514-8665-6560c5cf3722 a s běžným číslem 6355/2023 bylo
doručeno dne 25.05.2023 14:56:38.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší správní soud

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.