Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žižlavský Luděk vznesl tento dotaz dotaz na Nejvyšší správní soud

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Nejvyšší správní soud měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Žižlavský Luděk

Povinný subjekt: Nejvyšší správní soud

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně ve věci kasační stížnosti č.j. 29 A 180/2020.

S pozdravem Žižlavský Luděk

Nejvyšší správní soud

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb." s evidenčním číslem
89359afa-95ef-4514-8665-6560c5cf3722 a s běžným číslem 6355/2023 bylo
doručeno dne 25.05.2023 14:56:38.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší správní soud

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.