žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žižlavský Luděk vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Brně

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl odmítnut Krajský soud v Brně.

Žižlavský Luděk

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ve věci 29 A 70/2019, která byla rozhodnuta dne 29. 6. 2021. Informace žádám poskytnout v elektronické formě.

S pozdravem Žižlavský

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - žádost o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb." s evidenčním číslem
c4184be3-5167-463c-8dc6-2837f0641a5d a s běžným číslem 173048/2021 bylo
doručeno dne 09.08.2021 14:32:39.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Fajmonová Alena, Krajský soud v Brně

1 příloha

Dobrý den, vážený pane Žižlavský, v příloze zasílám odpověď na Vámi
zaslanou žádost o informace ke Krajskému soudu v Brně.

 

S pozdravem

 

 

 

Alena Fajmonová

referentka správy soudu a spisovny

 

mail: [1][emailová adresa]

tel: +420 546 513 361 | fax: +420 546 513 362 | IDDS: 5wwaa9j
Krajský soud v Brně | Rooseveltova 16 | 601 95 Brno | [2]www.justice.cz

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/