Žádost o poskytnutí informace- audio záznam z jednání zastupitelstva

Michal Kniha vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha - Klánovice

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Povinný subjekt: Městská část Praha - Klánovice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dle zákona č. 106/1999 Sb. tímto žádám o

a) poskytnutí audio nahrávky z jednání Zastupitelstva městské části Praha - Klánovice konaného 15.12.2016

b) poskytnutí audio nahrávky z jednání Zastupitelstva městské části Praha - Klánovice konaného 16.1.2017

Prosím o zaslání výše uvedených nahrávek na email [email address], případně o jejich uložení v některé z elektronických uložen a zaslání odkazu na uvedenou emailovou adresu.

S přátelským pozdravem,

Michal Kniha

Úřad Praha -Klánovice, Městská část Praha - Klánovice

2 přílohy

Dobrý den pane Kniho,

dne 26. Ledna 2017 obdržel ÚMČ Praha - Klánovice žádost o poskytnutí informace - audiozáznam z jednání Zastupitelstva městské části Praha - Klánovice ze dne 15. a 16. 12. 2016 a ze dne 16. 1. 2017. V příloze zasílám rozhodnutí o Vaší žádosti.

Přeji příjemný den

Ivana Horská
vedoucí správního odboru
tajemnice ÚMČ Praha – Klánovice
Instituce [MČ Praha - Klánovice vyžaduje e-mail]
[emailová adresa]
733738286
281960216

ukázat citované pasáže