Michal Minář

Povinný subjekt: Vrchní soud v Olomouci

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dne 15. 11. 2023 měl být dle portálu infoSoud vydán rozsudek Vrchního soudu v Olomouci v řízení evidovaném pod sp. zn. 5 TO 21 / 2022 (odvolací řízení proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 34 T 4/2018). Tento rozsudek měl být dle portálu infoSoud vypraven dne 03. 01. 2024.

Zdvořile Vás žádám o poskytnutí anonymizované verze rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ve věci 5 TO 21 / 2022.

S přátelským pozdravem,

Michal Minář

Vrchní soud v Olomouci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - žádost o poskytnutí
anonymizované verze rozsudku ve věci 5 TO 21 / 2022" s evidenčním číslem
3cb7a6f1-da79-4dde-9fb6-777e4f116b7e a s běžným číslem 1839/2024 bylo
doručeno dne 25.03.2024 07:49:13.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Olomouci

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Planičková Eva, Vrchní soud v Olomouci

VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI

Masarykova třída 609/1, 779 00 Olomouc

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

tel. 585 532 111, e-mail: [1]Instituce [Vrchní soud v Olomouci vyžaduje e-mail], IDDS: 2rsaa87

NAŠE ZNAČKA: Si 67/2024 Pan

VAŠE ZNAČKA: Michal Minář

VYŘIZUJE: Eva Planičková  

DNE: 04.04.2024 e-mail: foi+request-9725-83c62e2c@info
provsechny.cz

 

Sdělení

 

Vážený pane,

dne 25. 3. 2024 byla Vrchnímu soudu v Olomouci doručena Vaše žádost o
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění: „dne 15. 11. 2023 měl být dle portálu infoSoud
vydán rozsudek Vrchního soudu v Olomouci v řízení evidovaném pod sp. zn.
5 TO 21/2022 (odvolací řízení proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě sp.
zn. 34 T 4/2018). Tento rozsudek měl být dle portálu infoSoud vypraven dne
03. 01. 2024.

Zdvořile Vás žádám o poskytnutí anonymizované verze rozsudku Vrchního
soudu v Olomouci ve věci 5 TO 21/2022“.

K Vaší žádosti Vám sděluji, že dne 3. 1. 2024 byl trestní spis Krajského
soudu v Ostravě sp. zn. 34 T 4/2018 odeslán Nejvyššímu soudu v Brně
k rozhodnutí o podaných stížnostech ve věci. Po jeho navrácení
z Nejvyššího soudu byl spisový materiál dne 12. 3. 2024 zaslán Krajskému
soudu v Ostravě k provedení porozsudkové agendy, tzn. rozeslání rozsudku
Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. 11. 2023, sp. zn. 5 To 21/2022, všem
oprávněným osobám.

Dle telefonického zjištění u krajského soudu nebyl Vámi požadovaný
rozsudek dosud doručen všem oprávněným osobám, proto prozatím nemůže být
Vaší žádosti vyhověno. Jakmile bude u všech osob doručení vykázáno, bude
Vám rozhodnutí zdejšího soudu neprodleně v anonymizované podobě zasláno.

 

S pozdravem

 

 

JUDr. Martina Kouřilová, Ph.D., v.r.

místopředsedkyně

Vrchního soudu v Olomouci

 

 

Za správnost vyhotovení: Eva Planičková

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Vrchní soud v Olomouci vyžaduje e-mail]

Planičková Eva, Vrchní soud v Olomouci

1 příloha

VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI

Masarykova třída 609/1, 779 00 Olomouc

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

tel. 585 532 111, e-mail: [1]Instituce [Vrchní soud v Olomouci vyžaduje e-mail], IDDS: 2rsaa87

NAŠE ZNAČKA: Si 67/2024 Pan

VAŠE ZNAČKA:   Michal Minář

VYŘIZUJE: Eva Planičková  

DNE: 19.04.2024 e-mail: foi+request-9725-83c62e2c@info
provsechny.cz

 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Vážený pane,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, Vám v příloze zasílám požadovaný rozsudek
Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. 11. 2023, sp. zn. 5 To 21/2022,
v anonymizované podobě.

 

S pozdravem

 

 

JUDr. Zdeňka Šindelářová v.r.

místopředsedkyně

Vrchního soudu v Olomouci

 

 

 

 

 

 

 

Příloha

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. 11. 2023, sp. zn. 5 To
21/2022

 

 

Za správnost vyhotovení: Eva Planičková

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Vrchní soud v Olomouci vyžaduje e-mail]