Žádost o poskytnutí anonymizovaných soudních rozhodnutí, žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím zák. č. 106/1999 Sb.

Lenka Hospodárová vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Hradci Králové

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Krajský soud v Hradci Králové měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Lenka Hospodárová

Povinný subjekt: Krajský soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zdvořile Vás žádám o poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí č.j. 47 Co 55/2018-82 ze dne 27.4.2021.

S přátelským pozdravem,

Lenka Hospodárová

Lenka Hospodárová zanechal/a poznámku ()

OPRAVA: rozhodnutí č.j. 47 Co 55/2021-82 ze dne 27.4.2021

Krajský soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o poskytnutí
anonymizovaných soudních rozhodnutí, žádost podle zákona o svobodném
přístupu k informacím zák. č. 106/1999 Sb." s evidenčním číslem
65175f9b-d8fe-4a7a-a924-571327a652dd a s běžným číslem 103960/2021 bylo
doručeno dne 12.08.2021 13:02:34.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Hradci Králové

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

_KS HK - podatelna, Krajský soud v Hradci Králové

2 přílohy

 

 

 

 

Odesílatel:                  Krajský soud v Hradci Králové

                                   Československé armády 218

                                   502 08 Hradec Králové

                                  

 

 

Adresa pro doručení: [1]foi+request-9058-[2][emailová adresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. mailto:[emailová adresa]