Žádost o o doložení prostředků služební cesty ředitelky ZŠ Křižná ze dne 4. 12. 2017

Dotaz byl úspěšný.

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Město Valašské Meziříčí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,

žádám o doložení prostředků služební cesty ředitelky ZŠ Křižná ve Valašském Meziříčí ze dne 4. 12. 2017 v anonymizované podobě:
1) o jaké konkrétní vzdělávání jednalo (kde přesně, kdo byl přednášející),
2) pod jakým číslem je zaevidován cestovní příkaz,
3) jaký dopravní prostředek byl využit (včetně přiložených jízdenek)
4) kým byl cestovní příkaz na údajný seminář DVPP schválen,
5) pod jakým číslem vydala pořádající organizace certifikát.

S přátelským pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Šnajdrová Stanislava, Ing., Město Valašské Meziříčí

2 přílohy

Vážená žadatelko,

V příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace podle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 30.11.2020.

Vaše žádost se týkala informace o služební cestě ředitelky ZŠ Křižná ve
Valašském Meziříčí ze dne 04.12.2017.

Dle Vašeho požadavku informaci poskytujeme elektronicky na e-mail:
[FOI #8487 e-mail] ??

 

S pozdravem

 

Ing. Stanislava Šnajdrová

Odbor školství kultury a sportu

vedoucí odboru

 

Městský úřad Valašské Meziříčí

Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí

 

Pracoviště: Zašovská 784

 

+420 571 674 659

+420 724 309 193

[emailová adresa]

www.valmez.cz

 

 

 

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Šnajdrová Stanislava, Ing.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
pokud Vám bylo doloženo osvědčení o absolvování vzdělávací akce,
pak opakovaně žádám, aby bylo veřejnosti předloženo v anonymizované formě!
Z vyjádření není zřejmé, KDY?, KÝM? a KDE? bylo osvědčení o absolvování kurzu vyhotoveno.
Jelikož držitelka osvědčení "Moderní korespondence“ je žalovaná v soudním sporu,
již manipulovala s mnohými lidmi a fabuluje ve značných tenzích,
pak je na místě vyvrátit mé pochyby o dataci dokumentu
faktickým doložením.

S pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Šnajdrová Stanislava, Ing., Město Valašské Meziříčí

2 přílohy

Vážená žadatelko,

V příloze zasíláme doplnění naší odpovědi na Vaši žádost o informace podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vaše žádost se týkala doplnění informací o služební cestě ředitelky ZŠ
Křižná ve Valašském Meziříčí ze dne 04.12.2017.

Dle Vašeho požadavku informaci poskytujeme elektronicky na e-mail:
[1][FOI #8487 e-mail] ??

 

S pozdravem

 

Ing. Stanislava Šnajdrová

Odbor školství kultury a sportu

vedoucí odboru

 

Městský úřad Valašské Meziříčí

Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí

 

Pracoviště: Zašovská 784

 

+420 571 674 659

+420 724 309 193

[emailová adresa]

www.valmez.cz

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8487 e-mail] ??