Žádost o kopii žádosti k odškodnění Petra Macha a stanoviska MSp

Dotaz byl částečně úspěšný.

Lukáš Trnka

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám

1. o kopii žádosti Petra Macha, kterou se na Ministerstvu spravedlnosti ČR dožadoval odškodnění za nesprávný úřední postup Obvodního soudu pro Prahu 2.

2. o kopii stanoviska Ministerstva spravedlnosti, které 20.1.2015 zaslalo Petru Machovi k jeho žádosti.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Trnka

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o kopii
žádosti k odškodnění Petra Macha a stanoviska MSp" s evidenčním číslem
8c35771d-b64e-465d-aa41-c5a0f2187198 a s běžným číslem 16168/2015 bylo
doručeno dne 15.04.2015 15:35:37.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Rozsypal Jaroslav Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vážený pane,

 

                k Vaší žádosti ze dne 15. 4. 2015 uvádíme následující.
Kopii stanoviska odboru odškodňování Ministerstva spravedlnosti ČR ve Vámi
označené věci naleznete v příloze. Pokud jde o podání, kterým byl v dané
věci uplatněn nárok na náhradu škody, jsem nucen konstatovat, že Vám jej
poskytnout nemůžeme, jelikož tomu brání ustanovení § 11 odst. 2 písm. a)
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (jedná se o
informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla
Ministerstvu spravedlnosti ČR předána osobou, jíž zákon takovouto
povinnost neukládá).

                S pozdravem

 

Mgr. Jaroslav Rozsypal

vedoucí oddělení styku s veřejností

(agenda svobodného přístupu k informacím)

odbor tiskový

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 415

e-mail:  [1][email address]

[2]www.justice.cz

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.justice.cz/