Žádost o kopii usnesení 2 T 88/2010, 2T 152/2009, 2 T 63/2011 a 35 E 373/2010

Petr Kuja vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Uherském Hradišti

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Uherském Hradišti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám Vás o kopii usnesení 2 T 88/2010, 2T 152/2009, 2 T 63/2011 a
35 E 373/2010.
Děkuji

S přátelským pozdravem,

Petr Kuja

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o kopii
usnesení 2 T 88/2010, 2T 152/2009, 2 T 63/2011 a 35 E 373/2010" s
evidenčním číslem 145d79f0-cf0e-4814-9b0a-fade8a6aec32 a s běžným číslem
12728/2019 bylo doručeno dne 08.04.2019 21:39:51.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Uherském Hradišti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o kopii
usnesení 2 T 88/2010, 2T 152/2009, 2 T 63/2011 a 35 E 373/2010" s
evidenčním číslem 145d79f0-cf0e-4814-9b0a-fade8a6aec32 a s běžným číslem
12728/2019, doručené dne 08.04.2019 v 21:39:51 a ověřené dne 08.04.2019 v
21:50:19, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 90/2019" a ke zpracování
dne 09.04.2019 v 15:00:00.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Uherské Hradiště

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Janča Vratislav, Okresní soud v Uherském Hradišti

5 příloh

Na základě žádosti o informace zasíláme požadovaná rozhodnutí zdejšího
soudu.

 

Ing. Vratislav Janča

ředitel správy

Okresního soudu v Uherském Hradišti

 

Tel.:    572 523 211

GSM: 773 783 143

 

Povinný subjekt: Janča Vratislav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,

děkuji Vám za poskytnuté informace.

S pozdravem,

Petr Kuja