Žádost o kopii rozsudku

Dotaz byl úspěšný.

Šárka Ošťádalová

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o poskytnutí kopie (postačí el. verze) rozsudku ve věci Erik Eštu, který byl Vrchním soudem v Praze vynesen dne 17. září 2019. Odvolací soud rozhodl o změně kvalifikace TČ na "službu v cizích ozbrojených silách." Vzhledem k tomu, že judikatura k tomuto TČ je velmi omezená a ve vztahu k dění na východní Ukrajině prakticky nulová, z akademických důvodů bych se s rozhodnutím a právní argumentací soudu ráda blíže seznámila.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,
JUDr. Šárka Ošťádalová, M.A.

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o kopii
rozsudku" s evidenčním číslem 9cc0f2da-f2f2-4f89-a3a3-80864a516ca0 a s
běžným číslem 13287/2019 bylo doručeno dne 24.10.2019 16:15:49.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Baldová Alena, Vrchní soud v Praze

1 příloha