Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. - neotištění příspěvku

Josef Vomáčka vznesl tento dotaz dotaz na Město Ralsko

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Město Ralsko měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Josef Vomáčka

Povinný subjekt: Město Ralsko

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

mám dotaz, proč nebyl zveřejněn můj příspěvek zaslaný dne 28. 5. 2018 do čtvrtletníku č. 2/2018 Dnešní Ralsko.

Upozorňuji na ust. § 10 a násl. zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V periodickém tisku Dnešní Ralsko bylo např. v číslech 3/2014 a 2/2016 (zde dokonce s fotografií ze soudní síně!!!) uveřejněno sdělení obsahující tvrzení, které se dotýká cti a důstojnosti mé osoby, a mám právo dle tiskového zákona požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. Vydavatel je povinen na mou žádost odpověď uveřejnit. Bohužel se tak nestalo.

Z výše uvedeného důvodu Vás žádám o sdělení, kdo o neotištění mého příspěvku rozhodl, zda to byla redakční rada či zásah někoho dalšího.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Oldřich Němec
---personal data deleted---

Pavel Hotovec, Město Ralsko

2 přílohy

[Subject only] Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

ukázat citované pasáže

Josef Vomáčka

Povinný subjekt: Pavel Hotovec

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
s odpovědí skutečně nemohu být spokojen, neboť soudní rozhodnutí nabylo právní moci 13. 3. 2018 (nemohu za to, že to trvalo tak dlouho), a příspěvek jsem posílal 28. 5. 2018.
S nastávajícími volbami to nemá nic společného, je to jen Vaše domněnka.
Takže nad Vaší odpovědí se musím pouze pousmát... :-)
Tuto odpověď tak, jak jste ji poslali, jste povinni zveřejnit také na webu města.

S pozdravem

Mgr. Oldřich Němec