Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vladimír Dryml prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Žádost o informaci na jména členů a hodnotící komise a kriteria jejich výběru

Vladimír Dryml vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo práce a sociálních věcí

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Vladimír Dryml přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Vladimír Dryml

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, ministryně,
s odkazem na výše uvedený zákon žádám o informaci,kdo byl posuzovatel projektu z dotačního řízení Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností/VÚA/ pro projekt č.522
IC 00408182 a projekt č.523 IC 00408182..
Dále žádám o sdělení,zda posuzovatel/lé byli pracovníci MPSV nebo externí spolupracovníci.
Źádám o konkrétní jména externích hodnotitelů ,koho zastupovali a podle jakých kritérií byli vybíráni.

S přátelským pozdravem,

MUDr.Vladimír Dryml
president Seniorů ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informaci na jména členů a hodnotící komise a kriteria jejich výběru" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 22. 9. 2018 11:46:02, zaregistrováno bylo dne: 24. 9. 2018 8:26:09 pod číslem jednacím: MPSV-2018/192017.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Informace pro všechny o.s.,

2 přílohy

Ministerstvo práce a sociálních věcí [1]17/10/2018

číslo jednací MPSV-2018/192017-331/3

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Informace pro všechny, o.s.
Uralská 3
160 00 Praha 6

[2]www.infoprovsechny.cz

[3]Vložený obrázek 1

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/za...
2. http://www.infoprovsechny.cz/

Informace pro všechny o.s.,

V.Dryml

Vážení,
asi si děláte ze mne dlouhodobě legraci.
Vzhledem k tomu,že zde hrozí střet zájmů a tím i porušení zákona ze strany
MPSV,tak žádám o zaslání jmen hodnotitelů a to již po třetí !!!
Je záhadou proč Vám trvá sdělit tuto informaci tak dlouho.Tutu informaci
totiž máte zjištěnu podle zápisu za maimálně 5 minut!!!
V případě,že mi nebude vyhověno se obrátím na soud,neboť se domnívám,že
jde o úmyslné a účelové jednání ze strany MPSV,aby zakrylo svoje možné
pochybení nebo dokonce i úmyslné porušení zákona.!!!
Očekávám tedy požadované!!!
S pozdravem MUDr.Dryml
president Seniorů ČR

Informace pro všechny o.s.,

Hodnocení externími hodnotiteli ,kde není možné vyloučit střet zájmů je
velmi zvláštní a možná odporující příslušným předpisům pro dotační
politiku nejen na MPSV.
Žádáme o informaci,podle jakých pravidel byli vybíráni externí hodnotitelé
a proč hodnocení neprováděli státní zaměstnanci MPSV,kteří by měli tuto
agendu provádět v rámci své pracovní činnosti a bez nároku na zvláštní
odměnu,kterou asi určitě dostali externí hodnotitelé.
Vznikl tím pravděpodobně zbytečný vícenáklad a možná neoprávněné a
nehospodárné vynaložení státních finančních prostředků.
Postupovali interní a externí hodnotitelé podle stejných pravidel a
kritériií a podle kterých ?
Protože jde o velmi citlivou záležitost ohrožující další chod i existenci
Seniorů ČR a není možno vyloučit ani úmyslný pokus o finanční likvidaci
naší organizace a poškození jména ČR v mezinárodní organizaci EURAG žádáme
o urychlené zaslání odpovědí na naši žádost o informace.
S pozdravem MUDr.Dryml
Senioři ČR

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vladimír Dryml prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.