Žádost o informaci k trestnímu řízení

Lukáš Trnka vznesl tento dotaz dotaz na Okresní státní zastupitelství v Prachaticích

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Trnka

Povinný subjekt: Okresní státní zastupitelství v Prachaticích

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci - bohužel bez znalosti spisové značky - k řízení vedenému v minulosti u OSZ v Prachaticích. Obviněným byl Václav Braun. Návrh na obžalobu byl podán Útvarem pro odhalování korupce a finanční kriminality v říjnu 2013.

žádám informace o danou informaci rozsahu: uvedení
datumu zahájení trestního řízení, datumu zahájení trestního stíhání
konkrétní osoby/osob, uvedení počtu stíhaných/prověřovaných osob,
uvedení typu stíhané/prověřované osoby, zda-li jde o fyzickou nebo
právnickou osobu, uvedení názvu dozorujícího státního
zastupitelství, uvedení jména a příjmení dozorujícího státního
zástupce, uvedení právní kvalifikace posuzovaného skutku, uvedení
datumu zrušení/odložení/zastavení trestního stíhání, uvedení datumu
podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu,
uvedení jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal,
uvedení názvu soudu, kterému byla obžaloba podána, uvedení jména a
příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, uvedení datumu/datumů
a spisové značky/spisových značek všech rozhodnutí soudů v žalované
věci, uvedení výsledku trestního řízení před soudem včetně uvedení
výroku o vině a trestu, uvedení datumu pravomocného ukončení věci.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Trnka

Tomková Milada, Okresní státní zastupitelství v Prachaticích

1 příloha

Předotová Dagmar, Okresní státní zastupitelství v Prachaticích

2 přílohy

Dobrý den,
 
přeposílám Vám znovu sdělení informací, neboť jsme dnes zjistili, že ne
všechna včerejší e-mailová pošta se podařila doručit. Prosím pěkné, zda
byste byl tak laskav a odpověděl mi, že Vám zpráva byla doručena.
 
Moc děkuji
 
Dagmar Předotová