Zadost o informaci

Dotaz byl částečně úspěšný.

JUDr. Libor Novák

Povinný subjekt: Městská část Praha 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych vás požádal o zaslání veškerých dokumentů ve strojově čitelné podobě týkající se spolupráce se subjektem "Dělej co tě baví z.ú", IČ: 03856151 v následující struktuře:

1) veškeré dokumenty související s vyúčtováním akce na základě uzavřené smlouvy č. 2016/1075

2) veškeré dokumenty související s vyúčtováním akce na základě uzavřené smlouvy č. 2016/1076

3) veškeré dokumenty / smlouvy / objednávky uzavřené s tímto subjektem v období od 1.12.2016 - 14.02.2017

S přátelským pozdravem,

JUDr. Libor Novák

Městská část Praha 1

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Zadost o informaci? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo, png, xlsx, docx s povolenou velikostí max. 10240000 bytů.

Městská část Praha 1

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Zadost o informaci? bylo doručeno 14.02.2017 13:30:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem UMCP1 027878/2017.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz

Městská část Praha 1

4 přílohy

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
 
Povinný subjekt:
Městská část Praha 1
 
 
Věc: Žádost o informace - vyřízení
 
Městská část Praha 1 zaevidovala dne 15.2.2017  žádost o poskytnutí
informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím (dále jen „Infz“) :

"zaslání veškerých dokumentů ve strojově čitelné podobě týkající se
spolupráce se subjektem "Dělej co tě baví z.ú" IČ: 03856151 v následující
struktuře:

1) veškeré dokumenty související s vyúčtováním akce na základě uzavřené
smlouvy č. 2016/1075
2) veškeré dokumenty související s vyúčtováním akce na základě uzavřené
smlouvy č. 2016/1076
3) veškeré dokumenty (smlouvy) objednávky uzavřené s tímto subjektem v
období od 1.12.2016 - 12.2.2017

Odpověď:

Městská část Praha 1