Žádost o informace - školení

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 11

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informace, zda v tomto volebním období zaplatila MČ Praha 11 vzdělávací, komunikační či podobný kurz
- bývalému místostarostovi L.Kosovi;
- starostovi Štylerovi, či jinému radnímu

Pokud ano, prosím o sdělení, čeho se přesně kurz týkal, kdo se jej zúčastnil a kopii faktur(y), kterou MČ za toto školení zaplatila.

S přátelským pozdravem,
Za kladné vyřízení žádosti děkuje,

Jan Charvát

Městská část Praha 11

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informace - školení“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy." V případě neexistence zaručeného podpisu bude taková zpráva předána bez evidence ve spisové službě.

 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Městská část Praha 11
Ocelíková 672/1
14941 Praha 415
tel.: +420 267 902 111
fax: +420 267 902 286
e-mail: Instituce [MČ Praha 11 vyžaduje e-mail]
web: www.praha11.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 5000000 bytů.

Městská část Praha 11

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informace - školení“ bylo doručeno 25.05.2016 09:45:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP11/16/029699.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
Městská část Praha 11
Ocelíková 672/1
14941 Praha 415
tel.: +420 267 902 111
fax: +420 267 902 286
e-mail: Instituce [MČ Praha 11 vyžaduje e-mail]
web: www.praha11.cz

VED OKT Křovinová Helena Ing. P11,

3 přílohy

 

 

Ing. Helena Křovinová

vedoucí odboru kancelář tajemníka

Tel. 267 902 491

Mob. 602 730 967

[1]cid:image001.jpg@01D0349E.F86FAD90

 

References

Visible links

Povinný subjekt: VED OKT Křovinová Helena Ing. P11

Stížnost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve věci poskytnutí informace povinného subjektu MČ Praha 11.

Vážená paní,

Ve Vámi doručeném oznámení o vyřízení žádosti č. CE/34/2016, které mi bylo v reakci na můj dotaz ze dne 25.5.2016 doručeno dne 13.6.2016 (tedy se zpožděním tří dnů oproti zákonem určené lhůtě 15 dní) požadujete za vyhledání požadované informace částku 267,- Kč.

V reakci na tento Váš požadavek v souladu s § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím vznáším stížnost k této požadované úhradě.

Příslušná ustanovení zákona jasně deklarují, že požadavek na zaplacení úhrady povinný subjekt musí adekvátním způsobem žadateli odůvodnit, tedy přesně uvést způsob výpočtu a právní důvod požadované úhrady v souladu s § 17 odst. 3 a nařízením vlády č. 173/2006 Sb. Částka, kterou požadujete je Vámi vyčíslena jako náklady na vyhledání a zpracování informace. Zákon nicméně jasně říká, že tuto platbu může povinný subjekt požadovat pouze v případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací.

Prosím o postoupení mé stížnosti Vašemu nadřízenému orgán, aby Váš postup přezkoumal a vyhověl mé námitce proti povinnému subjektu MČ Praha 11 požadované úhradě.

Pokud povinný subjekt Praha 11 žádá úhradu těchto nákladů, musí být totiž ze zákona také řádně odůvodněno, proč se jedná o mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a nejde o vyhledávání běžné. Tento požadavek ve Vašem oznámení není naprosto naplněn a důvodně lze pochybovat, že mnou požadovaná informace je taková, že by mimořádně rozsáhlé vyhledávání vyžadovala.

Tímto žádám, abych byl dále informován o způsobu řešení mé stížnosti, jak z Vaší strany, tak ze strany Vám nadřízeného orgánu, tedy Magistrátu hl.m.Prahy, Odboru kontrolních činností.

S pozdravem,

Jan Charvát

VED OKT Křovinová Helena Ing. P11,

2 přílohy

Postup dle § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.: MČ jako povinný subjekt do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, stížnosti sám zcela vyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci.