Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste argumentum prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

zadost o informace - rozsudek 33 C 68 / 2016

Čekáme, až si argumentum přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

dovoluji si požádat o zaslání rozsudku ve věci vedené pod sp. zn. 33 C 68 / 2016,

Děkuji

JS, arg

Obvodní soud pro Prahu 6

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - zadost o informace -
rozsudek 33 C 68 / 2016" s evidenčním číslem
dcaa3a3a-3872-4dfa-a96f-ac4c05cd2e80 a s běžným číslem 65336/2022 bylo
doručeno dne 11.11.2022 00:12:42.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 6

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 6

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - zadost o informace -
rozsudek 33 C 68 / 2016" s evidenčním číslem
dcaa3a3a-3872-4dfa-a96f-ac4c05cd2e80 a s běžným číslem 65336/2022,
doručené dne 11.11.2022 v 00:12:42 a ověřené dne 11.11.2022 v 00:16:42,
bylo přiřazeno ke spisové značce "52 SI 396/2022" a ke zpracování dne
11.11.2022 v 07:05:06.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 6

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Chmelíková Magdalena, Obvodní soud pro Prahu 6

2 přílohy

 

 

Vážení,

 

V příloze zasílám žádost o doplnění Vaší žádosti vedené pod sp.zn. 52 Si
396/2022.

 

S pozdravem

 

 

 

Magdalena Chmelíková

vyšší soudní úřednice

[1][emailová adresa]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste argumentum prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.