Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jana Sekaninová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Čekáme, až si Jana Sekaninová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jana Sekaninová

Povinný subjekt: Město Kutná Hora

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o kopii aktuálně platné smlouvy (resp. všech takových smluv) na telekomunikační služby, které má Vaše obec uzavřenou s poskytovatelem těchto služeb (např. mobilním operátorem, apod.).

Pokud taková smlouva je již zveřejněna na internetu, prosím o zaslání její adresy.

Cílem je zjistit a porovnat, kolik stoji telekomunikační služby jednotlivé srovnatelné obce. O výsledku srovnání vás v případě vašeho zájmu budu ráda informovat.

Děkuji.
S přátelským pozdravem,

Jana Sekaninová

Hnátková Eva, Město Kutná Hora

3 přílohy

Vážená paní Sekaninová,
V příloze předávám Vámi požadované informace.
S pozdravem

Za Město Kutná Hora
Eva Hnátková, vedoucí kanceláře tajemníka

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jana Sekaninová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.