Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Město Chrudim měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Jana Sekaninová

Povinný subjekt: Město Chrudim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o kopii aktuálně platné smlouvy (resp. všech takových smluv) na telekomunikační služby, které má Vaše obec uzavřenou s poskytovatelem těchto služeb (např. mobilním operátorem, apod.).

Pokud taková smlouva je již zveřejněna na internetu, prosím o zaslání její adresy.

Cílem je zjistit a porovnat, kolik stoji telekomunikační služby jednotlivé srovnatelné obce. O výsledku srovnání vás v případě vašeho zájmu budu ráda informovat. Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Jana Sekaninová