Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Žižlavský Luděk vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Brně

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl stažen tazatelem. Bližší vysvětlení můžete najít v níže uvedené korespondenci.

Žižlavský Luděk

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí Krajského soudu v Brně ve věci č.j. 29 A 6/2021.
S pozdravem Žižlavský Luděk

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informace
podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím." s
evidenčním číslem 11b9623b-7128-434c-af3f-1f933c64d2fa a s běžným číslem
169333/2023 bylo doručeno dne 07.09.2023 16:07:30.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pospíchalová Hana, Krajský soud v Brně

1 příloha

 

 

Dobrý den, posílám Vám odpověď na Vaši žádost.

Pospíchalová, správa soudu