Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacímVáV

Alena Slavíčková vznesl tento dotaz dotaz na Městský soud v Praze

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Alena Slavíčková

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,žádám Vás o zaslání kopie rozsudku městského soudu v Praze, Spálená ul. ze dne 12.9.2022 č.j. 57 T 3 /2022 v anonymizované podobě.

S přátelským pozdravem, Alena Slavíčková

Mail Delivery System,

2 přílohy

This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent has not yet been delivered to one or more of its
recipients after more than 24 hours on the queue on mslb001hexa.srv.mysociety.org.

The message identifier is: 1pV9Ti-007MFK-Nm
The date of the message is: Thu, 23 Feb 2023 11:09:33 +0000
The subject of the message is: =?UTF-8?Q?=C5=BD=C3=A1dost_o_informace_podle_dotaz_-?=
=?UTF-8?Q?_=C5=BD=C3=A1dost_o_informace_podle_z=C3=A1kona_=C4=8D._106/1999?=
=?UTF-8?Q?_Sb._o_svobodn=C3=A9m_p=C5=99=C3=ADstupu_k?=
=?UTF-8?Q?_informac=C3=ADmV=C3=A1V?=

The address to which the message has not yet been delivered is:

Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail]
Delay reason: condition check lookup defer

No action is required on your part. Delivery attempts will continue for
some time, and this warning may be repeated at intervals if the message
remains undelivered. Eventually the mail delivery software will give up,
and when that happens, the message will be returned to you.

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informace
podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacímVáV" s
evidenčním číslem dec9c801-b862-476a-bbb1-cb0884cf02db a s běžným číslem
62101/2023 bylo doručeno dne 24.02.2023 17:41:10.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sedláčková Marcela, Městský soud v Praze

3 přílohy

Odesílatel:

Městský soud v Praze

Slezská 9

120 00 Praha 2

 

 

Adresát:

e-mail: 

[1][FOI #9477 e-mail] ??

 

 

Adresa pro doručení:

[2][FOI #9477 e-mail] ??

 

 

 

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.

Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Odpověď na tento e-mail je pouze potvrzením doručení, pro jiné e-mailové
podání k soudu je NUTNÉ použít oficiální adresu soudu:
[3]Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail], jinak nebude podání zpracováno.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9477 e-mail] ??
2. mailto:[FOI #9477 e-mail] ??
3. mailto:Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail]