Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Žižlavský Luděk vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Brně

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Žižlavský Luděk

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí Krajského soudu v Brně ve věci č.j. 29 A 180/2020.
S pozdravem Žižlavský Luděk

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informace
podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím." s
evidenčním číslem 7968427a-a0a6-430f-80e0-00fc55d95c5e a s běžným číslem
17306/2023 bylo doručeno dne 29.01.2023 08:18:07.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pospíchalová Hana, Krajský soud v Brně

2 přílohy

 

 

Dobrý den, posílám Vám odpověď na Vaši žádost včetně příloh.

Pospíchalová, správa soudu