Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dotaz byl úspěšný.

Žižlavský Luděk

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně
Vážená paní, vážený pane,
prosím o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ve věci 29 A 70/2019, která byla rozhodnuta dne 29. 6. 2021. Informace žádám poskytnout v elektronické formě.

S pozdravem Žižlavský

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informace
podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím." s
evidenčním číslem d851f05a-2ffe-4cf1-bd44-1d7e9427400d a s běžným číslem
209569/2021 bylo doručeno dne 24.09.2021 15:16:41.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pospíchalová Hana, Krajský soud v Brně

2 přílohy

 

 

Dobrý den, posílám Vám odpověď na Vaši žádost včetně příloh.

Pospíchalová, správa soudu