Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Martin Hanzlík vznesl tento dotaz dotaz na Státní fond životního prostředí České republiky

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Martin Hanzlík

Povinný subjekt: Státní fond životního prostředí České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mě jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřiných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu

název příjemce dotace,
výše dotace,
datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace,
datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu.

Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřiných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Informace doručte na mou emailovou adresu.

S přátelským pozdravem,
Martin Hanzlík

E-PODATELNA, Státní fond životního prostředí České republiky

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***********************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. byla doručena na elektronickou adresu Instituce [Státní fond životního prostředí České republiky vyžaduje e-mail]. Po ověření správnosti podání (kvalifikovaný elektronický podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy.

Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

tel.: 267 994 300

E-PODATELNA, Státní fond životního prostředí České republiky

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb." bylo doručeno 28.01.2021 09:19:30 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem SFZP 014280/2021.
Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem '11027719_protocol.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Touto zprávou Vás informuje pouze o tom, že podání bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

tel.: 267 994 300

Státní fond životního prostředí, Státní fond životního prostředí České republiky

1 příloha

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

tel.: 267 994 300

Státní fond životního prostředí, Státní fond životního prostředí České republiky

2 přílohy

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

tel.: 267 994 300