Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Martina Fichtnerova prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Čekáme, až si Martina Fichtnerova přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Martina Fichtnerova

Vážení,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mě jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřinných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu

název příjemce dotace,
výše dotace,
datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace,
datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu.

Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřinných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný zde. Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

Informace doručte na mou emailovou adresu.

S přátelským pozdravem,

Martina Fichtnerova

SFDI - Radka Khollová, Státní fond dopravní infrastruktury

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze posílám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informací.

 

Příjemný den

 

Radka Khollová

asistentka ředitelky SFZ

 

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

tel: +420 266 097 286

mob: +420 723 376 489

[1][emailová adresa]

 

[2]zahlavi1b

 

_________________________________________________

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění
naleznete na adrese
[3]https://www.sfdi.cz/pravni-dolozka-e-mai....

SFDI, jako správce osobních údajů uvedených v tomto mailu, poskytuje
subjektům těchto údajů informace dle článku 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů na adrese
[4]https://www.sfdi.cz/gdpr/

To read the Legal Disclaimer of this message, please click on the
following link [5]http://www.sfdi.cz/legal-disclaimer/ .

SFDI, as the controller of personal data listed in this mail, provides
information to the data subjects in accordance with the Article 13
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on
the protection of personal data at [6]https://www.sfdi.cz/gdpr/

References

Visible links
1. file:///tmp/[emailová adresa]%20
3. https://www.sfdi.cz/pravni-dolozka-e-mai...
4. https://www.sfdi.cz/gdpr/
5. https://www.sfdi.cz/legal-disclaimer/
6. https://www.sfdi.cz/gdpr/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Martina Fichtnerova prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.