Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dotaz byl úspěšný.

Vážená paní, vážený pane,
jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mě jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:
Informaci, zda povinný subjekt vyplácel či vyplácí jakékoliv plnění na základě veřejné zakázky holdingu Agrofert (nebo kterékoliv z jeho dceřinných společností) i po dni 6. 12. 2017, kdy se Andrej Babiš stal premiérem menšinové vlády. Pokud ano, žádám o poskytnutí seznamu takových veřejných zakázek přidělených v časovém rozmezí od 6. 12. 2017 do 31. 12. 2020, a to v rozsahu
název společnosti, které byla přidělena veřejná zakázka,
výše plnění veřejné zakázky,
datum, kdy povinný subjekt rozhodl o přidělení veřejné zakázky.
Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřinných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....
Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný zde. Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.
Informace doručte, prosím, na mou emailovou adresu.
S přátelským pozdravem,

Jiří Jíra

Lesy České republiky, s.p., Lesy ČR, s.p.

1 příloha

Toto sdělení je generováno zcela automaticky.

Vaše datová zpráva s předmětem Jíra - žádost dle ZSPI - VZ holding
Agrofert podaná prostřednictvím elektronické podatelny dne 27. 1. 2021 v
čase 23:39 byla přijata pod číslem podání LCR-099-CKDP/2021/0006808.

Seznam validací příloh:

K Vašemu podání nebyly připojeny žádné přílohy.

Validace podpisu emailu

* Notifikace spisové služby

Validace podpisu emailu zprava.eml

* Notifikace spisové služby

Lesy České republiky, s. p

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Tel.: +420 956 999 111

Fax: +420 495 262 391

E-mail: Instituce [Lesy ČR, s.p. vyžaduje e-mail]

Datová schránka: e8jcfsn

Ředitelství Hradec Králové, Lesy ČR, s.p.

2 přílohy

Dobrý den.

Zasíláme Vám zprávu ve věci:

Jíra - žádost dle ZSPI - VZ holding Agrofert - prodloužení lhůty

Číslo jednací: LCR099/14/000154/2021

Seznam příloh:

* Jíra - prodloužení lhůty dle § 14 odst 7 písm b)_.pdf

S pozdravem

Lesy České republiky, s. p

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Tel.: +420 956 999 111

Fax: +420 495 262 391

E-mail: Instituce [Lesy ČR, s.p. vyžaduje e-mail]

Datová schránka: e8jcfsn

Ředitelství Hradec Králové, Lesy ČR, s.p.

3 přílohy

Dobrý den.

Zasíláme Vám zprávu ve věci:

Jíra - žádost dle ZSPI - VZ holding Agrofert - odpověď

Číslo jednací: LCR099/14/000199/2021

Seznam příloh:

* VZ holding Agrofert .xlsx
* Jíra - odpověď na žádost dle ZSPI_.pdf

S pozdravem

Lesy České republiky, s. p

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Tel.: +420 956 999 111

Fax: +420 495 262 391

E-mail: Instituce [Lesy ČR, s.p. vyžaduje e-mail]

Datová schránka: e8jcfsn