Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Karel prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Čekáme, až si Karel přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Městská část Praha 9

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
zdvořile žádám o Dopravně inženýrské rozhodnutí ulice V Třešňovce 2 u domu. Zajímá mě místo pro parkování osob se zdravotním postižením.

Odpověď žádám zaslat výhradně v elektronické podobě
S přátelským pozdravem,

S přátelským pozdravem,

Karel P.

Podatelna (ÚMČP.9), Městská část Praha 9

1 příloha

Děkujeme, že jste využil/a komunikovat s úřadem prostřednictvím elektronické pošty. Váš email byl přeposlán na odbor OOS a zaevidován pod číslem (viz příloha).

Miroslava Šefarová
podatelna
Oddělení spisové služby
Odbor vnitřní správy
Telefon: 283 091 122
Email: mailto:[emailová adresa]

Městská část Praha 9
Úřad městské části Praha 9
Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9
http://www.praha9.cz____________________...

Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na vědomí, že Městská část Praha 9, Úřad městské části Praha 9 uzavírá smlouvy dle interních předpisů a důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy. V návaznosti na ust. § 1740 odst.3 občanského zákoníku přijetí návrhu na uzavření smlouvy / nabídky / s dodatkem nebo odchylkou předem vylučujeme.

ukázat citované pasáže

Sobotková Lenka (ÚMČP.9), Městská část Praha 9

1 příloha

Dobrý den,

 

sdělujeme Vám, že jsme zaevidovali Vaši žádost o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, ze dne                 21. 5. 2019, pod naším č. j.
 ZPI 25//2019. O vyřízení  žádosti Vás budeme informovat v zákonné lhůtě
do 5. 6 .2019

 

S pozdravem

 

 

 

[1]Mestská část Praha 9

Lenka Sobotková
stížnosti, petice, evidence přestupků, administrativa
oddělení
Oddělení správní
Odbor občansko správní
Telefon:  283 091 353
Email: [2][emailová adresa]

Úřad městské části Praha 9
Sokolovská 14/324
180 49  Praha 9  
[3]http://www.praha9.cz

--------------------------------------------------------------------------

Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její
adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, na vědomí, že Městská část Praha 9, Úřad městské části
Praha 9 uzavírá smlouvy dle interních předpisů a důvodné očekávání
uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy.
V návaznosti na ust. § 1740 odst.3 občanského zákoníku přijetí návrhu na
uzavření smlouvy / nabídky / s dodatkem nebo odchylkou předem vylučujeme.

References

Visible links
1. http://www.praha9.cz/
2. Click to send email to Sobotková Lenka (ÚMČP.9)
mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha9.cz/

Městská část Praha 9

1 příloha

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
180 49 PRAHA 9

tel.: +420 283 091 111
e-mail: [emailová adresa]
web: www.praha9.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Karel prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.