Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Dotaz byl odmítnut Okresní soud Frýdek-Místek.

Miroslav Klanica

Povinný subjekt: Okresní soud Frýdek-Místek

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí: rozsudku ze dne 13.4.2017 sp.zn.13 C 125 / 2014

S přátelským pozdravem,

Miroslav Klanica

Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informace
podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím" s
evidenčním číslem 55c77b12-278c-4d71-9fb2-ade0cbbc4e38 a s běžným číslem
46928/2017 bylo doručeno dne 04.07.2017 21:26:18.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud ve Frýdku-Místku

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informace
podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím" s
evidenčním číslem 55c77b12-278c-4d71-9fb2-ade0cbbc4e38 a s běžným číslem
46928/2017, doručené dne 04.07.2017 v 21:26:18 a ověřené dne 04.07.2017 v
21:27:16, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 44/2017" a ke zpracování
dne 07.07.2017 v 06:37:04.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Frýdek-Místek

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Silvie Hyklová, Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha