žádost o informace podle zákona č. 106/199 Sb. - vlastnická práva k pozemku č. 2805/1 v k.ú. Liberec - majetek SML

Mgr. Miloš Krčmář vznesl tento dotaz dotaz na STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Mgr. Miloš Krčmář

Povinný subjekt: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci, kdo vykonává vlastnická práva k pozemku č. 2805/1 v k.ú. Liberec, který je dle výpisu z katastru nemovitostí majetkem Statutárního města Liberec.
Dále žádám o informaci, zda je tento pozemek pronajat a pokud ano, zda nájemní smlouva upravuje umisťování reklamních poutačů na pozemku a na plotě, který pozemek ohraničuje směrem do ulice Vítězná a ulice Masarykova.
Dále žádám informaci, kdo rozhoduje z pozice vlastníka o umístění reklamy na plot, který je součástí tohoto pozemku a je tudíž též majetkem Statutárního města Liberec.
Dále žádám o informaci komu a v jaké výši jsou placeny poplatky za umístění reklamy na tomto plotě.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Miloš Krčmář
datová schránka ID:wazhdca

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - žádost o informace podle zákona č. 106/199 Sb. - vlastnická práva k pozemku č. 2805/1 v k.ú. Liberec - majetek SML“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1
46059 Liberec
tel.: +420 485 243 111
fax: +420 485 243 113
datová schránka: 7c6by6u
e-podatelna: Instituce [Liberec vyžaduje e-mail] (nutný elektronický podpis)
e-mail: [emailová adresa]
web: www.liberec.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu pdf, tiff, png, tif, xml, jpeg, jpg, gif s povolenou velikostí max. 20971520 bytů.

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - žádost o informace podle zákona č. 106/199 Sb. - vlastnická práva k pozemku č. 2805/1 v k.ú. Liberec - majetek SML“ bylo doručeno 07.09.2016 09:00:02 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem CJ MML 177927/16.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1
46059 Liberec
tel.: +420 485 243 111
fax: +420 485 243 113
datová schránka: 7c6by6u
e-podatelna: Instituce [Liberec vyžaduje e-mail] (nutný elektronický podpis)
e-mail: [emailová adresa]
web: www.liberec.cz

statutární město Liberec, STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

1 příloha

Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1
46059 Liberec
tel.: +420 485 243 111
fax: +420 485 243 113
datová schránka: 7c6by6u
e-podatelna: Instituce [Liberec vyžaduje e-mail] (nutný elektronický podpis)
e-mail: [emailová adresa]
web: www.liberec.cz