Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Alena Musilová

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE
(§ 13 a 14 zák.č.106/1999 Sb.)

Adresát:
Česká advokátní komora, Národní tř.16, 110 00, Praha 1

Žadatel/ka:
Alena Musilová, 4. 2. 1952
Nové Dvory-Hlíny 3440
738 01 Frýdek-Místek
Číslo jednací:
Č. 1147/2015

Datum sepsání žádosti:
4. 4. 2016

Druh požadované informace:

Dne 1. 4. 2016 jsem obdržela sdělení ohledně stížnosti na advokátku Mgr. Lenku Čížovou a koncipienta Mgr. Pavla Stařičkého se sídlem AK Ostrava, Reální 172/2, že Vám nezbylo, než moji stížnost odložit.

1. Žádám o poskytnutí informaci, jména členů komisní rady a telefonní kontakt a adresu jejich působnosti, kteří rozhodli, že stížnost z důvodu oznámení advokátky a koncipienta výše uvedených uvedli, že trpím paranoidní poruchou (tato nemoc není tak závažná, aby někdo kvůli tomu byl zproštěn obžaloby, když je trestně zodpovědný) a že jsem přesvědčena o správnosti svých podání (to jsem dodnes a to pro nespočet důkazů ne že bych si to vymyslela) a byla zproštěna obžaloby, tak to snad i podprůměrný občan ČR pochopí, že uvedený důvod odložení stížnosti je účelově neschopný a je neoprávněný, protože jsem podala stížnost na advokátku, která na mou osobu nezákonně podala trestní oznámení na státní zastupitelství a je zřejmé, že jste záměrně uvedli raději jiný skutek ze kterého jsem byla také nezákonně obviněna a je odlišný a má jiné skutečnosti, ale i za to zproštěna obžaloby, protože jsem byla trestně zodpovědná a pro nepředložení žádných důkazů o mé vině osvobozena a dokonce nevím z jakého důvodu jste nenechali ani manžela na pokoji, který byl také nezákonně odsouzen a já za to samé osvobozena, což se příčí zdravému rozumu, když jsme společně písemně upozornili na výskyt drog, protože nám bylo policii vyhrožováno a vymlouvat se, že jsem byla osvobozena i když se ani o trestné činy nejednalo a poškozovat nevinného, že je pro nemoc zproštěn obžaloby i když je trestně zodpovědný je do očí bijící nevyléčitelná nemoc těch, kteří to tvrdí a podílejí se tak na dalších spekulacích a neopodstatněných tvrzeních a překrucují skutečnosti a baví se na úkor nezákonně obviněného.
Na podané stížnosti se však nic nemění, stížnost na jednání výše uvedených byla oprávněna a o to horší je, že jestli je nebo není někdo nemocen nemají i tak výše uvedení, právo nezákonně obviněné vydírat, vymýšlet si na mě různá nepravdivá obvinění a požadovat ještě neoprávněně vysoké částky pro jejich nemorální chování a vysoké nároky i za cenu poškodit mě i když je to v rozporu z ČAK a měli by být už dávno potrestání a navíc je smutné, že je nám ubližováno a začaly problémy, od doby, když jsme upozornili na největší hrozbu státu a to na rozmáhající se drogovou trestnou činnost ve velkém rozsahu.
Záměrně jste uvedli raději druhý skutek, kdy jsme s manželem podali TO na výrobce drog a i když bylo předloženo nespočet důkazu( pro justici paranoidní porucha)a místo vyšetřování a zastavení tak rozsáhlé drogové činnosti, udělají raději z oznamovatelů lháře a nemocné lidi tak tady cesta nevede pro nikoho z nás.
2. Žádám o informaci, uvedení výši platů členů komisní rady, kteří se podíleli na špatném posouzení podané stížnosti k ČAK a odpověděli záměrně na něco úplně jiného a má stížnost tak zůstala bez povšimnutí, protože řešili úplně jiný případ a místo potrestání nezákonného chování (vydírání)výše uvedených , odloží se stížnost na co nebyla podána.

3. Žádám o informaci jména těch, ke kterým můžu tuto řádně nevyřízenou stížnost podat, pro její neoprávněné vznesené důvody, které jsou nekonkrétní a týkají se jiných obvinění a připadám si jak na půdě národního divadla.
4. Žádám o informaci , jména osob nadřízených orgánů členů kontrolní rady, komu se zodpovídají za jejich jednání (řešení stížnosti apod.) , protože vláda klade ten největší důraz, aby se konečně stížnosti začaly řádně prošetřovat, ale opak je pravdou, raději se poukazuje na všechno, aby se nemuseli stížnostmi zabývat a usnadňují si tak práci a raději poškozují nevinné.

Žádám, aby mi byly výše uvedené informace poskytnuty v zákonné stanovené lhůtě 15 dní, ode přijetí žádosti a právo na informace neumožňuje neposkytnout tyto informace výše uvedené, protože by byly v rozporu se zákonem a je možné se pak bránit proti tomu žalobou u soudu a to podle soudního řádu správního.

Alena Musilová

(1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržela Česká advokátní komora

epodatelna, ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA

1 příloha

Dobrý den,
Vaše datová zpráva byla doručena a přijata k dalšímu zpracování elektronickou podatelnou České advokátní komory Instituce [ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA vyžaduje e-mail] dne 3.4.2016 ve 23:11 hod.

Identifikátor dokumentu: e295-16.

Martina Kurzová
Epodatelna
Česká advokátní komora

ukázat citované pasáže

epodatelna, ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA

2 přílohy

Vážená paní Musilová,

zasíláme vyřízení Vaší žádosti.
S pozdravem

Martina Kurzová
Epodatelna ČAK

ukázat citované pasáže