Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Michal Kniha vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo práce a sociálních věcí

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Ministerstvo práce a sociálních věcí neměli požadované informace.

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na základě zákona č. 106/1999 Sb. si Vás dovoluji požádat o poskytnutí informací o kontrolách a jejich závěrech, které provedlo MPSV v zařízeních FOD klokánech v letech 2010-2014. Žádám o zaslání informací v elektronické podobě na [email address]

S přátelským pozdravem,

Michal Kniha

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb."

bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 26.9.2014 9:07:06, zaregistrováno bylo dne: 26.9.2014 9:23:46 pod číslem jednacím: 2014/64132.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha