Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb

Michal Kniha vznesl tento dotaz dotaz na Město Žďár nad Sázavou

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Město Žďár nad Sázavou měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Město Žďár nad Sázavou

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí všech smluv uzavřených v období od 1.1.2010 do 30.5.2014.

S přátelským pozdravem,

Michal Kniha

Povinný subjekt: Město Žďár nad Sázavou

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 20.8.14 jsem žádal město Žďár na Sázavou o poskytnutí všech smluv uzavřených městem Ždár nad Sázvou v období od 1.1.2010 do
30.5.2014. Na tuto žádost mě dle zákona 106/1999 mělo být odpovězeno do 4.9.2014. Dovoluji s Vás tímto upozornit na nedodržení zákonné lhůty a žádám Vás o poskytnutí požadovaných informací v co nejkratším termínu

S přátelským pozdravem,

Michal Kniha