Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy neměli požadované informace.

Petr Jedelský

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

žádám o poskytnutí následujících dokumentů v elektronické podobě, popř. odkaz na jejich umístění dle §6 odst. 1.

Dokumenty spojené s investiční akcí Univezity Karlovy v Praze, Výstavba Kampusu Albertov - Biocentrum, Globcentrum
a) informace o složení monitorovacího výboru (MV)
b) zápisy z jednání MV
c) manažerské zprávy a další podklady pro jednání MV

S pozdravem,

Petr Jedelský

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Kryčová Hana
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

7/11/2013

Vážený pane,

v příloze Vám zasíláme vyjádření k Vaší žádosti o poskytnutí informací.

 

S pozdravem

 

Ing. Hana Kryčová

odbor legislativy a exekutivního servisu - 61

(vyřizování žádostí o informace a stížností)

 

From: Petr Jedelský <[1][FOI #621 e-mail] ??>
Date: Thu, 24 Oct 2013 10:00:08 +0200
To: epodatelna <[2]Instituce [Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
vyžaduje e-mail]>
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

Žádost o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k

informacím.

 

Povinný subjekt:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žadatel:

[redacted]

 

Žádám o následující informaci:

 

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

 

Dobrý den,

 

žádám o poskytnutí následujících dokumentů v elektronické podobě, popř.
odkaz na jejich umístění dle §6 odst. 1.

 

Dokumenty spojené s investiční akcí Univezity Karlovy v Praze, Výstavba
Kampusu Albertov - Biocentrum, Globcentrum

a) informace o složení monitorovacího výboru (MV)

b) zápisy z jednání MV

c) manažerské zprávy a další podklady pro jednání MV

 

S pozdravem,

 

Petr Jedelský

 

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[3][FOI #621 e-mail] ??

 

 

Vámi poskytnutá informace bude zveřejněna na stránkách
[4]www.informaceprovsechny.cz. Účelem této služby je umožnit komukoliv
svobodný přístup k informacím. DŮRAZNĚ VÁS ŽÁDÁME, ABYSTE VE SVÉ ODPOVĚDI
ANI DO PŘÍLOH NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE TAZATELE (ADRESU NEBO DATUM
NAROZENÍ). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Děkujeme.

 

Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti nebo
jiným posouzením

žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
beru na vědomí,

že jste splnili svou povinnosti podle výše uvedeného zákona.

Datum podání:

 

24/10/2013

-------------------------------------------------------------------

 

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

[5][1]http://infoprovsechny.cz/help/officers

 

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #621 e-mail] ??
2. [2]mailto:Instituce [Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
vyžaduje e-mail]
3. mailto:[FOI #621 e-mail] ??
4. [3]http://www.informaceprovsechny.cz/
5. [4]http://infoprovsechny.cz/help/officers

References

Visible links
1. http://infoprovsechny.cz/help/officers
2. mailto:instituce
3. http://www.informaceprovsechny.cz/
4. http://infoprovsechny.cz/help/officers