Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jana Sekaninová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Čekáme, až si Jana Sekaninová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jana Sekaninová

Povinný subjekt: Město Strakonice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o kopii aktuálně platné smlouvy (resp. všech takových smluv) na telekomunikační služby, které má Vaše obec uzavřenou s poskytovatelem těchto služeb (např. mobilním operátorem, apod.).

Pokud taková smlouva je již zveřejněna na internetu, prosím o zaslání její adresy.

Cílem je zjistit a porovnat, kolik stoji telekomunikační služby jednotlivé srovnatelné obce. O výsledku srovnání vás v případě vašeho zájmu budu ráda informovat.

Děkuji.
S přátelským pozdravem,

Jana Sekaninová

Rudolf Ulč, Město Strakonice

Dobrý den,
 
zasílám vám žádané informace o telekomunikačních službách města Strakonice
(internet + pevné telefonní linky).
 
Poskytovatelem obou služeb je firma IPEX a.s.
 
Město Strakonice má hlavní linku do internetu o kapacitě 50 Mb/s a záložní
linku do internetu o kapacitě 15 Mb/s za cenu 21950 kč bez DPH. Součástí
této ceny je ještě antivirová a antispamová ochrana emailů. Tyto dvě linky
jsou napojeny do metropolitní sítě města Strakonice.  Prostřednictvím této
sítě je internet jednotně distribuován nejen na Městský úřad ale i na
všechny organizace města - Technické služby, Správa tělovýchovných a
rekreačních zařízení, Městský ústav sociálních služeb, Šmidingerova
knihovna, Městské kulturní středisko, Měšťanský pivovar, všechny Mateřské
školky a všechny Základní školy) + Muzeum středního pootaví, které jako
jediné není organizací města.
 
Město Strakonice využívá jako pevné telefonní linky IP telefonii přes
Internet připojenou prostřednictvím metropolitní sítě opět jednotně ne
všech organizacích města Strakonice (viz. výše) za cenu ve špičce 0,55
kč/min bez DPH a mimo špičku 0,35 kč/min bez DPH s tím, že volání mezi
organizacemi města je zdarma, stejně tak jako volání do některých dalších
sítí s IP telefonií. Volání do mobilních sítí prostřednictvím IP telefonie
se nevyužívá. 
 
S pozdravem
 
Ing.Rudolf Ulč
vedoucí oddělení informatiky
Město Strakonice
>>> Jana Sekaninová<[FOI #585 e-mail] ??> 23. září
2013 20:19 >>>
Žádost o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Město Strakonice

Žadatel:
[redacted]

Žádám o následující informaci:

Povinný subjekt: Město Strakonice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o kopii aktuálně platné smlouvy (resp. všech takových smluv) na
telekomunikační služby, které má Vaše obec uzavřenou s poskytovatelem
těchto služeb (např. mobilním operátorem, apod.).

Pokud taková smlouva je již zveřejněna na internetu, prosím o zaslání její
adresy.

Cílem je zjistit a porovnat, kolik stoji telekomunikační služby jednotlivé
srovnatelné obce. O výsledku srovnání vás v případě vašeho zájmu budu ráda
informovat.

Děkuji.
S přátelským pozdravem,

Jana Sekaninová

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #585 e-mail] ??

Vámi poskytnutá informace bude zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Účelem této služby je umožnit komukoliv
svobodný přístup k informacím. DŮRAZNĚ VÁS ŽÁDÁME, ABYSTE VE SVÉ ODPOVĚDI
ANI DO PŘÍLOH NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE TAZATELE (ADRESU NEBO DATUM
NAROZENÍ). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Děkujeme.

Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti nebo
jiným posouzením
žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
beru na vědomí,
že jste splnili svou povinnosti podle výše uvedeného zákona.
Datum podání:

23/9/2013
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[1]http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami - ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://infoprovsechny.cz/help/officers

Milada Švihálková, Město Strakonice

1 příloha

Dobrý den,
v příloze zasíláme požadovanou odpověď na vaší žádost ze dne 25.9.2013.
Přejeme pěkný den.
 

 
 
 
Milada Švihálková
kancelář tajemníka
Městský úřad Strakonice
adresa: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
tel. č..: 383 700 221
mobil. : 724 232 888
e-mail: [email address]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jana Sekaninová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.