Žádost o informace ohledně probíhající ho soudního sporu

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Městská část Praha 5 měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Vojtěch Rozsíval

Povinný subjekt: Městská část Praha 5

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
rád bych požádal o informaci, zda MČ řešila, jak bude postupovat ve věci soudního řízení pro určení neplatnosti dražby, jejímž předmětem byl soubor
nemovitých věcí: pozemek p. č. 955/27, p. č. 955/29 a p. č. 2041/5.
A pokud ano, tak s jakým výsledkem, případně kde je možné dohledat zápis(y) tohoto (těchto) jednání.

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Vojtěch Rozsíval