Žádost o informace ohledně probíhající ho soudního sporu

Dotaz byl stažen tazatelem. Bližší vysvětlení můžete najít v níže uvedené korespondenci.

Vojtěch Rozsíval

Povinný subjekt: Městská část Praha 5

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
rád bych požádal o informaci, zda MČ řešila, jak bude postupovat ve věci soudního řízení pro určení neplatnosti dražby, jejímž předmětem byl soubor
nemovitých věcí: pozemek p. č. 955/27, p. č. 955/29 a p. č. 2041/5.
A pokud ano, tak s jakým výsledkem, případně kde je možné dohledat yápis y tohoto jednání.

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Vojtěch Rozsíval

Městská část Praha 5

2 přílohy

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    dost o informace podle dotaz dost o informace ohledn prob haj c ho soudn ho sporu.txt

    3K Download View as HTML

This is the mail system at host exchange.praha5.cz.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<Instituce [MČ Praha 5 vyžaduje e-mail]>: host 172.16.1.117[172.16.1.117] said: 554 5.1.2 Recipient
address rejected: User unknown (in reply to RCPT TO command)

Vojtěch Rozsíval

Povinný subjekt: Městská část Praha 5
Posílám znovu, neboť původní dotaz nebyl doručen.
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
rád bych požádal o informaci, zda MČ řešila, jak bude postupovat ve věci soudního řízení pro určení neplatnosti dražby, jejímž předmětem byl soubor nemovitých věcí: pozemek p. č. 955/27, p. č. 955/29 a p. č. 2041/5.
A pokud ano, tak s jakým výsledkem, případně kde je možné dohledat zápis(y) tohoto (těchto) jednání.

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Vojtěch Rozsíval