Žádost o informace ohledně podzemních zdrojů pitné vody

Dotaz byl úspěšný.

Martina Lusková

Vážená paní, Vážený pane,

Podle zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádám o informace o podzemních zdrojích pitné vody. Konkrétně mě zajímají tyto věci:

• co konkrétně řeší Ministerstvo životního prostředí ohledně zdrojů pitné vody, popřípadě pod koho dalšího tato problematika spadá,
• mechanismus financování, zejména informace o financování obcí, na jejichž území se nachází zdroj pitné vody - odkud se čerpají peníze a jaké částky se na co rozdávají (např. kolik peněz jde na opravy a správu vrtu atd.)
• jak se posilují podzemní zdroje pitné vody v období sucha.

Děkuji

Martina Lusková

Elektronick+AOE- podatelna M+AX0-P, Ministerstvo životního prostředí

1 příloha

Informativní zpráva systému elektronické spisové služby MŽP
Vaše emailová zpráva, zaslaná na elektronickou podatelnu Ministerstva životního
prostředí, byla převzata.
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informace ohledně podzemních
zdrojů pitné vody
Datum doručení: 13.10.2017 0:49:30
Evidenční číslo Vaší emailové zprávy: ENV/2017/29367

Elektronick+AOE- podatelna M+AX0-P, Ministerstvo životního prostředí

2 přílohy

Ministerstvo životního prostředí Vám zasílá dokument, č.j.: MZP/2017/130/270
Vyřizuje: Helena Bokotejova
Evidenční číslo: ENV/2017/33665
Věc: 106/1999 Sb._Lusková_odpověď