Žádost o informace ohledně dohody, Václavské náměstí 39

Dotaz byl úspěšný.

Bohumil Bílek

Povinný subjekt: Městská část Praha 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

vzhledem k tomu, že z pověření vlastníka Hlavního města Praha spravujete a pronajímáte dům na adrese Václavské náměstí 39, o kterém se opakovaně informuje jako o domě se čtyřmi velkými byty využívanými soukromým subjektem Václavské náměstí 39 s.r.o. se sídlem na Kypru a nejasnou vlastnickou strukturou, žádám Vás o zaslání nájemní smlouvy uzavřené mezi Městkou částí Praha 1, jakožto správcem a třetím subjektem, který má v pronájmu byty dohledatelné na serverech krátkodobého ubytování, např. Booking.com a Airbnb.com.

Z vlastnického podílu dostupném v katastru nemovitosti vyplývá, že podíl soukromého subjektu (1/8) nedosahuje podílu čtyř velkých bytů v domě a jedná se tedy o podnajímání bytů ve vlastnictví města.

S přátelským pozdravem,

Bohumil Bílek

E-PODATELNA, Městská část Praha 1

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informace ohledně dohody, Václavské náměstí 39? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo, png, xlsx, docx s povolenou velikostí max. 10240000 bytů.

E-PODATELNA, Městská část Praha 1

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informace ohledně dohody, Václavské náměstí 39? bylo doručeno 25.01.2018 16:35:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem UMCP1 015569/2018.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz

Městská část Praha 1

1 příloha

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
 
Povinný subjekt:
Městská část Praha 1
 
 
Věc: Žádost o informace - vyřízení
 
Městská část Praha 1 zaevidovala dne 25.1.2018  žádost o poskytnutí
informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím (dále jen „Infz“) :

"zaslání nájemní smlouvy uzavřené mezi městskou částí Praha 1, jakožto
správcem a třetím subjektem, který má v pronájmu byty dohledatelné ne
serverech krátkodobého ubytování"

Odpověď:
(See attached file: doc00146420180207100741.pdf)

Městská část Praha 1