Žádost o informace k projektu Moderní železniční vozidla pro Ústecký kraj

Dotaz byl částečně úspěšný.

Martina Lusková

Vážená paní, Vážený pane

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o informace k průběhu auditu Ministerstva financí u projektu Moderní železniční vozidla pro Ústecký kraj, který byl financován z prostředků Evropské unie v rámci operačního projektu 9 ROP NUTS II Severozápad.

Dále žádám o výsledek tohoto auditu.

Děkuji

Martina Lusková

Elektronická podatelna MFČR, Ministerstvo financí

Dobrý den,

elektronické podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Žádost o
informace k projektu Moderní železniční vozidla pro Ústecký kraj“ bylo dne
08.10.2017 23:59:41 doručeno na elektronickou adresu [1]Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]
a zaevidováno pod jednoznačným identifikátorem (PID): MFCR7XPNCU.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitostí podání podle jiných právních předpisů. V případě zjištění, že
datová zpráva nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude
podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená
lhůta.

Toto potvrzení je generováno automaticky. Neodpovídejte na něj.

Ministerstvo financí ČR
Letenská 525/15
11810 Praha 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter a vychází z
podkladů, které byly odesílateli předány nebo zaslány v minulosti. Obsah
této e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající
z této e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění (dále jen „občanský zákoník“) nebo akceptaci návrhu na
uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení
uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak.
Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými
adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena.
Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že
jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní,
je zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením,
prosíme, oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i
všechny její přílohy ze svého systému.

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]

Informace pro všechny o.s.,

2 přílohy

-- z přílohy byly odstraněny osobní údaje--

Erlichová Pavla, Ministerstvo financí [1]19/10/2017

Vážená paní,

 

v příloze e-mailu Vám zasílám odpověď Ministerstva financí na Vaši žádost
o informace.

 

 

S pozdravem

 

Pavla Erlichová

 

Ministerstvo financí

Odbor 10 – Kancelář ministra

Letenská 15

118 10  Praha 1

 

e-mail: [1][[2]emailová adresa]

telefon: 257 04 2722

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter a vychází z
podkladů, které byly odesílateli předány nebo zaslány v minulosti. Obsah
této e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající
z této e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění (dále jen „občanský zákoník“) nebo akceptaci návrhu na
uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení
uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak.
Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými
adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena.
Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že
jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní,
je zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením,
prosíme, oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i
všechny její přílohy ze svého systému.

References

Visible links
1. mailto:[[3]emailová adresa]

[4]Admin

Enikő Gálik

za tým IPV
Informace pro všechny, o.s.
Uralská 3
160 00 Praha 6

[5]www.infoprovsechny.cz

[6]Vložený obrázek 1

Dne 31. října 2017 8:51 Informace pro vsechny
<[7][Informace pro všechny kontaktní e-mail]> napsal(a):

Dotazy nebo odpovědi odpovídající vašemu uloženému hledání
==========================================================

-- Přednáška v České centru ve Vídni --
Instituce Česká Centra zaslal odpověď pro uživatele Pavel Baloun
(30/10/2017)
"Dobrý den, v souvislosti s literou daného zákona poskytneme odpověď ve
lhůtě dané zákonem, tzn. do 15 dní od přijetí dotazu. Dotaz byl zaslán v
pondě..."
[8]http://infoprovsechny.cz/request/prednas...

-- Hal S3201 --
Instituce Univerzita Karlova zaslal odpověď pro uživatele Martin Turček
(30/10/2017)
"  Vážený pane, v příloze Vám zasíláme odpověď kvestorky na Vaší žádost
ze dne 24.10.2017 o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. o
svobodné..."
[9]http://infoprovsechny.cz/request/hal_s32...

-- Přednáška v České centru ve Vídni --
Instituce Česká Centra zaslal odpověď pro uživatele Pavel Baloun
(30/10/2017)
"Vážený pane Baloune, navazuji na dopolední e-mail a opravuji datum
zaslání odpovědi: Vzhledem k tomu, že žádost s doplněnými údaji, které
zákon uklád..."
[10]http://infoprovsechny.cz/request/prednas...

Dotazy nebo odpovědi odpovídající vašemu uloženému hledání
==========================================================

-- Žádost o informace k projektu Moderní železniční vozidla pro Ústecký
kraj --
Instituce Ministerstvo financí zaslal odpověď pro uživatele Martina
Lusková (19/10/2017)
"Vážená paní,   v příloze e-mailu Vám zasílám odpověď Ministerstva
financí na Vaši žádost o informace.     S pozdravem   Pavla
Erlichová..."
[11]http://infoprovsechny.cz/request/zadost_...

Dotazy nebo odpovědi odpovídající vašemu uloženému hledání
==========================================================

-- Přednáška v České centru ve Vídni --
Instituce Česká Centra zaslal odpověď pro uživatele Pavel Baloun
(30/10/2017)
"Dobrý den, v souvislosti s literou daného zákona poskytneme odpověď ve
lhůtě dané zákonem, tzn. do 15 dní od přijetí dotazu. Dotaz byl zaslán v
pondě..."
[12]http://infoprovsechny.cz/request/prednas...

-- Hal S3201 --
Instituce Univerzita Karlova zaslal odpověď pro uživatele Martin Turček
(30/10/2017)
"  Vážený pane, v příloze Vám zasíláme odpověď kvestorky na Vaší žádost
ze dne 24.10.2017 o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. o
svobodné..."
[13]http://infoprovsechny.cz/request/hal_s32...

-- Přednáška v České centru ve Vídni --
Instituce Česká Centra zaslal odpověď pro uživatele Pavel Baloun
(30/10/2017)
"Vážený pane Baloune, navazuji na dopolední e-mail a opravuji datum
zaslání odpovědi: Vzhledem k tomu, že žádost s doplněnými údaji, které
zákon uklád..."
[14]http://infoprovsechny.cz/request/prednas...

Upravit sledování dotazů
=======================

[15][Informace pro všechny login link]

-- Tým stránek Informace pro všechny

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/request/zad...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
4. http://www.infoprovsechny.cz/admin/incom...
5. http://www.infoprovsechny.cz/
7. mailto:[Informace pro všechny kontaktní e-mail]
8. http://infoprovsechny.cz/request/prednas...
9. http://infoprovsechny.cz/request/hal_s32...
10. http://infoprovsechny.cz/request/prednas...
11. http://infoprovsechny.cz/request/zadost_...
12. http://infoprovsechny.cz/request/prednas...
13. http://infoprovsechny.cz/request/hal_s32...
14. http://infoprovsechny.cz/request/prednas...
15. [Informace pro všechny login link]