Žádost o informace

Vyskytla se chyba při doručení nebo něco podobného, co potřebuje pozornost týmu stránek Informace pro všechny.

Jessica Lindner

Povinný subjekt: Budějovický Budvar, n. p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mě jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

Informaci, zda povinný subjekt vyplácel či vyplácí jakékoliv plnění na základě veřejné zakázky holdingu Agrofert (nebo kterékoliv z jeho dceřiných společností) i po dni 6. 12. 2017, kdy se Andrej Babiš stal premiérem menšinové vlády. Pokud ano, žádám o poskytnutí seznamu takových veřejných zakázek přidělených v časovém rozmezí od 6. 12. 2017 do 31. 12. 2020, a to v rozsahu
název společnosti, které byla přidělena veřejná zakázka,
výše plnění veřejné zakázky,
datum, kdy povinný subjekt rozhodl o přidělení veřejné zakázky.
Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřinných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný zde. Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

Informace doručte na mou emailovou adresu.

S přátelským pozdravem,

Jessica Lindner

Budějovický Budvar, n. p.

2 přílohy

Doručení těmto příjemcům nebo skupinám se nepodařilo:

[1]dotaz dotazy vznesené na instituci Budějovický Budvar, n. p.
(Instituce [Budějovický Budvar, n. p. vyžaduje e-mail])
E-mailovou adresu, kterou jste zadali, se nepovedlo najít. Zkontrolujte si
prosím e-mailovou adresu příjemce a zkuste zprávu poslat znovu. Pokud s
tím budou dál problémy, kontaktujte prosím svého správce e-mailu.

Diagnostické informace pro správce:

Server pro generování: BBMAIL2.budvar.cz

Instituce [Budějovický Budvar, n. p. vyžaduje e-mail]
Remote Server returned '550 5.1.10 RESOLVER.ADR.RecipientNotFound;
Recipient not found by SMTP address lookup'

Původní hlavičky zprávy:

Received: from BBMAIL2.budvar.cz (10.100.10.30) by BBMAIL2.budvar.cz
(10.100.10.30) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) id 15.1.1847.3; Thu, 28 Jan
2021 15:28:51 +0100
Received: from BBEDGE.budvar.cz (192.168.2.4) by BBMAIL2.budvar.cz
(10.100.10.30) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) id 15.1.1847.3 via Frontend
Transport; Thu, 28 Jan 2021 15:28:51 +0100
Received: from bittern.ukcod.org.uk (46.43.39.111) by MAIL.BUDVAR.CZ
(192.168.2.4) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.1.1847.3; Thu, 28 Jan
2021 15:28:50 +0100
Received: from owl.ukcod.org.uk ([46.43.39.108]:35963)
by bittern.ukcod.org.uk with esmtps (TLS1.2:ECDHE_RSA_AES_256_GCM_SHA384:256)
(Exim 4.89)
(envelope-from <[FOI #8657 e-mail] ??>)
id 1l58Hy-0004Jr-2L
for Instituce [Budějovický Budvar, n. p. vyžaduje e-mail]; Thu, 28 Jan 2021 14:28:50 +0000
Received: from foicz by owl.ukcod.org.uk with local (Exim 4.89)
(envelope-from <[FOI #8657 e-mail] ??>)
id 1l58Hx-0004KL-TP
for Instituce [Budějovický Budvar, n. p. vyžaduje e-mail]; Thu, 28 Jan 2021 14:28:49 +0000
Date: Thu, 28 Jan 2021 14:28:49 +0000
From: Jessica Lindner <[FOI #8657 e-mail] ??>
To: =?UTF-8?B?ZG90YXogZG90YXp5IHZ6bmVzZW7DqSBuYSBpbnN0aXR1Y2kgQnVkxJtqb3Zp?=
=?UTF-8?B?Y2vDvSBCdWR2YXIsIG4uIHAu?= <Instituce [Budějovický Budvar, n. p. vyžaduje e-mail]>
Message-ID: <[emailová adresa]>
Subject: =?UTF-8?Q?=C5=BD=C3=A1dost_o_informace_podle_dotaz_-?=
=?UTF-8?Q?_=C5=BD=C3=A1dost_o_informace?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Return-Path: [FOI #8657 e-mail] ??
Received-SPF: None (BBEDGE.budvar.cz:
[FOI #8657 e-mail] ?? does not designate permitted
sender hosts)
X-ESET-AS: R=OK;S=0;OP=CALC;TIME=1611844130;VERSION=7873;MC=3277375729;TRN=20;CRV=0;IPC=46.43.39.111;SP=0;SIPS=3;PI=3;F=0
X-ESET-Antispam: OK
X-EsetResult: clean, is OK
X-EsetId: 37303A2925242D67677D65

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Budějovický Budvar, n. p. vyžaduje e-mail]