Zadost o informace, 23 C 60/2005-261 a 23 C 60/2005-354

Dotaz byl úspěšný.

Zdeněk Dvořák

Povinný subjekt: Krajský soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o poskytnutí rozsudků uvedených v předmětu žádosti.

S přátelským pozdravem,

Zdeněk Dvořák

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zadost o informace,
23 C 60/2005-261 a 23 C 60/2005-354" s evidenčním číslem
5dc04c35-eacb-434d-b7d6-981da26bd343 a s běžným číslem 122590/2014 bylo
doručeno dne 17.08.2014 11:50:39.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Šimáková Petra, Krajský soud v Ostravě

3 přílohy

Dobrý den,           

 

v návaznosti na Vaši žádost ze dne 17.08.2014 o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, Vám v příloze zasíláme anonymizovaná rozhodnutí
Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.04.2009, č.j. 23C 60/2005-261 a ze dne
13.01.2011, č.j. 23C 60/2005-354.

 

S pozdravem

 

Petra Šimáková

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 566