Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Terezie Knotková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Žádost o informace 1 ZT 171/2014

Terezie Knotková vznesl tento dotaz dotaz na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Terezie Knotková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Terezie Knotková

Povinný subjekt: Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii obžaloby s odůvodněním ve věci 1 ZT 171/2014, byť i v anonymizované podobě.

S přátelským pozdravem,

Terezie Knotková

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informace 1
ZT 171/2014" s evidenčním číslem d8f9d7d9-0384-48ee-96c5-c001606c1f7e a s
běžným číslem 2946/2017 bylo doručeno dne 20.04.2017 09:42:23.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Mgr. Jan Lelek, Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1

3 přílohy

S odkazem na žádost ze dne 20.4.2017 zasílám v příloze požadované
informace.

 

Mgr. Jan Lelek

obvodní státní zástupce pro Prahu 1

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Terezie Knotková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.